Công bố kế hoạch tổ chức các giải bóng đá thuộc hệ thống thi đấu quốc gia 2009

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức các giải bóng đá thuộc hệ thống thi đấu quốc gia năm 2009, LĐBĐVN đã lên kế hoạch dự kiến phân bổ thời gian thi đấu năm 2009 một số giải bóng đá quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia 2009.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=27&NewsId=109059