Công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2012

(HNM) - Chiều 27-12, Bộ Công thương tổ chức họp báo công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2012.

Theo Bộ Công thương, tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là gần 139.500 tỷ đồng; trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 107.200 tỷ đồng; tổng chi phí khâu truyền tải điện là trên 8.771 tỷ đồng; tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là hơn 22.958 tỷ đồng và chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là trên 560 tỷ đồng. Chi phí này tương ứng với giá thành sản xuất điện năm 2012 là 1.322,55 đồng/kWh.

Cũng trong năm 2012, doanh thu bán điện của EVN là gần 144.000 tỷ đồng, tương ứng với giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.364,31 đồng/kWh. Tổng số lỗ lũy kế sản xuất, kinh doanh điện và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá bán lẻ điện tính đến ngày 31-12-2012 là hơn 19.877 tỷ đồng. Trong đó, lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện là hơn 4.700 tỷ đồng. Riêng sản xuất, kinh doanh điện của EVN năm 2012 lãi khoảng 4.404 tỷ đồng; Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán khoảng hơn 15.100 tỷ đồng; Chi phí tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn là gần 32 tỷ đồng. Bộ Công thương cũng cho biết, việc công bố giá là cơ sở để quản lý EVN, đồng thời cũng là cơ sở để điều chỉnh giá điện trong các năm tiếp theo. Mặt khác, việc điều chỉnh giá điện phụ thuộc kết quả giá thành năm 2012, kết quả sản xuất kinh doanh điện của năm 2013, 2014 và Quyết định 84 của Chính phủ. Cũng tại buổi họp báo, EVN cho biết, năm 2013, tập đoàn đã cân bằng được tài chính, bù lỗ được 12.000 tỷ đồng do sản xuất kinh doanh và chênh lệch tỷ giá. Còn lại một phần sẽ phải giải quyết trong các năm 2014, 2015. Về tài chính của EVN, đến nay công ty mẹ và các công ty con cơ bản đáp ứng được yêu cầu vay vốn và đầu tư dự án mới.