Công bố đường đi của sao chổi 67P

Hệ thống tổng hợp đường di chuyển của sao chổi 67P trong không gian vừa được công bố. Đây là sự kiện nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hiên văn học.

Công bố đường đi của sao chổi 67P - Ảnh 1

Gần đây, một nhóm các nhà nghiên cứu thiên văn Canada đã thu thập và vẽ lại lịch sử đường quỹ đạo di chuyển của sao chổi 67P trong không gian suốt 12 năm qua.

Công bố đường đi của sao chổi 67P - Ảnh 2

Kết quả bản vẽ cho thấy, 67P cũng giống như nhiều sao chổi khác luôn có đường quỹ đạo bay trong không gian cực kỳ phức tạp, không ổn định.

Công bố đường đi của sao chổi 67P - Ảnh 3

Sao chổi 67P có thể xuất hiện trong vũ trụ hàng triệu năm trước và đã sớm có mặt trong hệ mặt trời.

Công bố đường đi của sao chổi 67P - Ảnh 4

Có thể nó xuất hiện từ vành đai Kuiper, một vành đai khu vực ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương. Nơi này đặc thù chứa rất nhiều các tiểu hành tinh, sao chổi và sao nhỏ khác từng sinh sống tạm thời, sau đó du hành đồng loạt vào không gian.

Công bố đường đi của sao chổi 67P - Ảnh 5

Trong suốt chu kỳ gần đây, 67P có khuynh hướng hoạt động di chuyển gần hệ mặt trời hơn và hiện tại sao chổi này vẫn đang tiếp tục chuyến du hành không thời hạn của mình.

Công bố đường đi của sao chổi 67P - Ảnh 6

Nghiên cứu này vừa được công bố tại Hội nghị Khoa học Hành tinh Châu Âu tại Pasadena, California.