Công bố dự án “Nâng cao nhận thức và tư vấn, hỗ trợ về bệnh Đái Tháo Đường tại Việt Nam”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dự án “Nâng cao nhận thức và tư vấn, hỗ trợ về bệnh Đái tháo đường tại Việt Nam” do Tổng hội Y học Việt Nam khởi xướng. Đây là dự án nhằm hướng đến chương trình “Hành động quốc gia về bệnh Đái tháo đường” trong 3 năm từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2011.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=108160