Công bố điểm chuẩn NV2 và xét tuyển NV3

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Điểm chuẩn NV2: SP Tin học; Công nghệ thông tin: 17; Sử - Giáo dục (GD) Quốc phòng: 17,5; Sư phạm (SP) GD đặc biệt: 16,5; SP Nga-Anh: 20; Quản lý GD: 16; Cử nhân (CN) Vật lý: 16,5; CN Hóa học; CN Ngữ văn; Việt Nam học; Quốc tế học: 16,5; CN Tiếng Anh (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2): 23; CN Tiếng Trung (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2): 20. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2 ngành Sử - GD Quốc phòng có điểm dưới điểm chuẩn NV2 được xét chuyển qua ngành Việt Nam học.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/9/11/261317.tno