Công bố đặt tên đường địa bàn thị trấn Thứ Ba

UBND huyện An Biên (Kiên Giang) tổ chức lễ công bố nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Thứ Ba.

Lãnh đạo thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên tiếp nhận nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang về việc đặt đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Thứ Ba.

Thị trấn Thứ Ba là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện An Biên, có tổng diện tích 1.538,24ha, gồm 6 khu phố, 83 tổ nhân dân tự quản, với 3.028 hộ, 11.908 nhân khẩu.

Sau khi thị trấn Thứ Ba được UBND tỉnh Kiên Giang công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V vào tháng 6- 2021, UBND huyện An Biên phối hợp các đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, xây dựng đề án đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Thứ Ba trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Qua thời gian xem xét, thẩm định, ngày 28-12-2023, HĐND tỉnh Kiên Giang thống nhất ban hành nghị quyết về đặt đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Thứ Ba, với 1 công trình công cộng và 24 tên đường.

Tên đường được đặt là tên nhân vật anh hùng lịch sử, danh nhân văn hóa, địa danh, sự kiện lịch sử tiêu biểu qua các thời kỳ trung đại, cận đại và lịch sử cách mạng Việt Nam. Trên từng bảng tên đường có cài mã vạch để cung cấp thông tin về ý nghĩa của tên đường.

Tin và ảnh: BẢO TRÂN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/cong-bo-dat-ten-duong-dia-ban-thi-tran-thu-ba-20432.html