Vụ nước sinh hoạt ở Hà Nội nhiễm hóa chất: Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm

Vụ nước sinh hoạt ở Hà Nội nhiễm hóa chất: Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà đã quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc...
Ô nhiễm nước sông Đà: Súc rửa bể xả thẳng ra suối

Ô nhiễm nước sông Đà: Súc rửa bể xả thẳng ra suối

Công ty nước sạch sông Đà xả gần 3.000 m3 nước súc rửa bể chứa ra suối

Công ty nước sạch sông Đà xả gần 3.000 m3 nước súc rửa bể chứa ra suối

Hà Nội nói về sự cố mất ATTP nước sạch sông Đà

Hà Nội nói về sự cố mất ATTP nước sạch sông Đà

Tọa đàm: 'Giải pháp nào đảm bảo an ninh nguồn nước sạch tại Hà Nội?'

Tọa đàm: 'Giải pháp nào đảm bảo an ninh nguồn nước sạch tại Hà Nội?'

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hệ thống cấp nước sạch

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hệ thống cấp nước sạch

Vụ nước sông Đà bị nhiễm dầu: Viwasupco đã xử lý ô nhiễm dầu như thế nào?

Hòa Bình yêu cầu xây hệ thống ống dẫn nước kín từ sông Đà về nhà máy

Hòa Bình yêu cầu xây hệ thống ống dẫn nước kín từ sông Đà về nhà máy

Hòa Bình yêu cầu Công ty nước sạch sông Đà xác định thời hạn trả hồ Đầm Bài

Hòa Bình yêu cầu Công ty nước sạch sông Đà xác định thời hạn trả hồ Đầm Bài

Hà Nội xét nghiệm mẫu nước chung cư

Hà Nội xét nghiệm mẫu nước chung cư

Nước sông Đà được cung cấp miễn phí đến ngày 31.10 và đã có thể dùng để ăn uống

Nước sông Đà được cung cấp miễn phí đến ngày 31.10 và đã có thể dùng để ăn uống

Khó hiểu vụ gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà: Thu gom 8,8 tấn dầu thải để làm gì?

Khó hiểu vụ gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà: Thu gom 8,8 tấn dầu thải để làm gì?

Hà Nội đề nghị tỉnh Hòa Bình khoanh vùng, bảo vệ nguồn nước sạch

Hà Nội đề nghị tỉnh Hòa Bình khoanh vùng, bảo vệ nguồn nước sạch

Giám đốc sở Xây dựng Hà Nội: 'Công nghệ Nhà máy nước sông Đà đã lạc hậu'

Giám đốc sở Xây dựng Hà Nội: 'Công nghệ Nhà máy nước sông Đà đã lạc hậu'

Không cảnh báo tự động, công nghệ của Nhà máy nước sông Đà đã lỗi thời

Không cảnh báo tự động, công nghệ của Nhà máy nước sông Đà đã lỗi thời

Hà Nội công bố nước sạch sông Đà đạt chuẩn, có thể dùng cho ăn uống

Hà Nội công bố nước sạch sông Đà đạt chuẩn, có thể dùng cho ăn uống

UBND thành phố Hà Nội: 'Nước sông Đà đã có thể ăn uống được'

UBND thành phố Hà Nội: 'Nước sông Đà đã có thể ăn uống được'

Nước Nhà máy sông Đà đã an toàn, có thể ăn uống

Nước Nhà máy sông Đà đã an toàn, có thể ăn uống

Nhiều công nghệ của Nhà máy nước sông Đà đã lỗi thời

Nhiều công nghệ của Nhà máy nước sông Đà đã lỗi thời

Nước sạch sông Đà đã an toàn cho sinh hoạt

Nước sạch sông Đà đã an toàn cho sinh hoạt

Nước sạch sông Đà bảo đảm an toàn, có thể dùng để ăn uống

Nước sạch sông Đà bảo đảm an toàn, có thể dùng để ăn uống

Chính quyền Hà Nội: Nước của nhà máy sông Đà đã an toàn

Chính quyền Hà Nội: Nước của nhà máy sông Đà đã an toàn

Nước sạch Sông Đà đã an toàn... Hà Nội vẫn cho xe téc cấp nước cho dân

Nước sạch Sông Đà đã an toàn... Hà Nội vẫn cho xe téc cấp nước cho dân