Công bố bảng xếp hạng các trường ĐH ở Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long khẳng định xếp hạng sẽ thúc đẩy các trường ĐH, đặc biệt là các trường hàng đầu nâng cao chất lượng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=109002