Công bố bảng giá một số vật liệu xây dựng

(HNM) - Tiếp theo việc yêu cầu các hiệp hội, Tổng công ty và doanh nghiệp lớn tăng cường sản xuất, Bộ Xây dựng vừa công bố bảng giá một số loại vật liệu thiết yếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng...