Công bố bản vẽ tổng mặt bằng Nhà máy nước mặt sông Đuống

Ngày 01/12, Sở Quy hoach-Kiến trúc Hà Nội phối hợp với UBND huyện Gia Lâm và Cty CP Nước mặt sông Đuống tổ chức hội nghị công bố bản vẽ tổng mặt bằng Nhà máy nước mặt sông Đuống, tỷ lệ 1/500.

Công bố bản vẽ tổng mặt bằng Nhà máy nước mặt sông Đuống - Ảnh 1

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập bản vẽ tổng mặt bằng nhà máy nước mặt sông Đuống, công suất 300.000m3/ngđ đến 900.000m3/ngđ nằm ngoài khu vực phát triển đô thị, thuộc địa giới hành chính các xã Phù Đổng và Trung Mầu, huyện Gia Lâm.

Nhà máy nước mặt sông Đuống có phía Tây Nam giáp thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng; Phía Nam giáp đất nông nghiệp, nghĩa trang hiện có xã Phù Đổng và xã Trung Mầu; Phía Đông giáp thôn Trung Mầu 4 và Trung Mầu 5, xã Trung Mầu; Phía Bắc giáp đất nông nghiệp xã Phù Đổng và xã Trung Mầu.

Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống (công suất 300.000m3/ngđ đến 900.000m3/ngđ) đảm bảo cung cấp nước sạch và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô Hà Nội bao gồm: Khu vực đô thị trung tâm phía Đông Bắc Hà Nội (một phần các quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đông Anh), đô thị vệ tinh Phú Xuyên và nông thôn liền kề, ngoài ra còn cấp nước cho một số khu vực của các tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên.

Phạm vi nghiên cứu lập Tổng mặt bằng được giới hạn bởi các mốc (C1, C3, C5, C9, C8, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, E7, E8, B15’, B14’, B13’, B12’, B11’, B10’, B10, B9, B8, B7, B6, B5, B4, B3, B1’, E2, E1, C7, C6, C4, C2, C1) có diện tích khoảng 615.775m2, trong đó:

Diện tích đất xây dựng nhà máy nước được giới hạn bởi các mốc (A0, D4, D3, D2, D1, D5, D6, D7, D8, A2’, A3’, A4’, A5’, A6’, A7’, A12, B0, A0) và (B1, B2’, B3’, B4’, B5’, B6’, B7’, B8’, B9’, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B1) có diện tích khoảng 516.517 m2.

Diện tích đất tạm giao xây dựng đường, mương thoát nước hoàn trả được giới hạn bởi các mốc (E1, E3, E4, B1, B2’, B3’, B4’, B5’, B6’, B7’, B8’, B9’, B12, B13, B14, B15, B16, B17, E6, E5, E7, E8, B15’, B14’, B13’, B12’, B11’, B10’, B10, B9, B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1’, E2, E1), (E1, C7, D1, D2, D3, D4, E3, E1) và (D8, A2’, A3’, A4’, A5’, A6’, A7’, A12, A13, E5, E7, A19, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, C8, D5, D6, D7, D8) có diện tích khoảng 58.239 m2.

Diện tích đất dự trữ hành lang xây dựng tuyến đường sắt quốc gia (tạm giao cho Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống để quản lý chống lấn chiếm) được giới hạn bởi các mốc (B0, E3, E4, B1, B17, E6, E5, A13, B0) có diện tích khoảng 37.191 m2.

Công bố bản vẽ tổng mặt bằng Nhà máy nước mặt sông Đuống - Ảnh 2

Mặt bằng tổng thể Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Diện tích đất tạm giao xây dựng đường vào nhà máy nước và hoàn trả đường hiện trạng được giới hạn bởi các mốc (C1, C2, C4, C6, C7, A1, D1, D5, C8, C9, C5, C3, C1) có diện tích khoảng 3.828m2. Mật độ xây dựng công trình khoảng 27,31%. Tầng cao công trình từ 1 đến 3 tầng.

Quốc Bình