Công bố 200 doanh nghiệp lớn nhất VN

    Báo VTC News
    Gốc

    Bản nghiên cứu về hơn 200 công ty lớn nhất Việt Nam do chương trình Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện công bố ngày 1/10 tại Hà Nội cho thấy các công ty của Việt Nam rất năng động và tham vọng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215985/Default.aspx