Công bố 14 đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 14 đề thi minh họa của kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Công bố 14 đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 - Ảnh 1

Đề thi minh họa môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Chiều nay (5/10), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 14 đề thi minh họa cho các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Việc công bố đề thi minh họa nhằm tạo điều kiện cho giáo viên và thí sinh tham khảo, ôn tập chuẩn bị.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những đề thi này không được sử dụng làm đề thi chính thức, chỉ mang tính tham khảo để học sinh có thể hình dung mức độ, yêu cầu của đề thi chính thức để có kế hoạch ôn tập hợp lý.

Dưới đây là 14 đề thi minh họa cho các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017:

1. Đề thi minh họa môn Toán

1_De MH_Toan_K17.pdf

267.1k

2. Đề thi minh họa môn Lý

2_De MH_Li_K17.pdf

409.41k

3. Đề thi minh họa môn Hóa.

3_De .pdf MH_Hoa_K17

285.3k

4. Đề thi minh họa môn Sinh.

4_De MH_Sinh_K17.pdf

299.27k

5. Đề thi minh họa môn Văn.

5_De MH_Van_K17.pdf

241.15k

6. Đề thi minh họa môn Sử.

6_De MH_Su_K17.pdf

229.99k

7. Đề thi minh họa môn Địa.

7_De MH_Dia_K17.pdf

313.6k

8. Đề thi minh họa môn Anh.

8_De MH_Anh_K17.pdf

293.82k

9. Đề thi minh họa môn tiếng Pháp.

10_De MH_Phap_K17.pdf

335.44k

10. Đề thi minh họa môn tiếng Trung.

11_De MH_Trung_K17.pdf

478.77k

11. Đề thi minh họa môn tiếng Đức.

12_De MH_Duc_K17.pdf

267.5k

12. Đề thi minh họa môn tiếng Nhật.

13_De MH_Nhat_K17.pdf

455.6k

13. Đề thi minh họa môn tiếng Nga.

9_De MH_Nga_K17.pdf

269.2k

14. Đề thi minh họa môn Giáo dục công dân.

14_De MH_GDCD_K17.pdf

229.44k

Hằng Thu