Công an xác minh lý lịch Lê Chí Thành, xem xét xử lý thêm tội

Công an xác minh lý lịch Lê Chí Thành, xem xét xử lý thêm tội

Công an xác minh lý lịch Lê Chí Thành, xem xét xử lý thêm tội

Công an xác minh lý lịch Lê Chí Thành, xem xét xử lý thêm tội

Lãnh đạo Công an TP. Thủ Đức cho biết, Cơ quan CSĐT đang xác minh làm rõ thông tin đối tượng Lê Chí Thành...