Công an TP. Hồ Chí Minh: xử lý gần 500 vụ vi phạm kinh tế

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Từ đầu năm đến nay, CATP tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm tham nhũng xảy ra ở nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung trên các lĩnh vực xây dựng cơ bản, nhà đất, áp giá đền bù, tái...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/11/20081107.50225.ca