Công an tỉnh Khánh Hòa: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy

Chiều 15-9, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh Khánh Hòa tinh, gọn, mạnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đến dự.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa sau khi sáp nhập một số phòng nghiệp vụ đã giảm 3 đơn vị cấp phòng. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng công bố quyết định cơ cấu tổ chức các phòng nghiệp vụ sau khi sáp nhập; cơ cấu tổ chức Công an các huyện, thị xã và thành phố. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bố trí, điều động lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ sau khi sáp nhập; bố trí, điều động lãnh đạo, chỉ huy Công an một số địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo phòng nghiệp vụ sau khi sáp nhập.

Việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh Khánh Hòa là chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an theo tinh thần của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo, triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, đảm bảo đúng năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tạo điều kiện để tập trung nguồn lực tăng cường cho Công an cấp cơ sở, hiện thực hóa mục tiêu kiện toàn bộ máy ở cấp xã, thị trấn đến năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lực lượng Công an toàn tỉnh trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy của Công an các cấp. Đồng thời, ông đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng, để mỗi cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an các địa phương cần quan tâm, chăm lo thực hiện chế độ, chính sách đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là tại các đơn vị mới sáp nhập, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, bắt tay ngay vào công việc, kiện toàn đồng bộ tổ chức Đảng và công tác đảng viên, đảm bảo tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả; tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chủ trương của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại tại địa phương…

*Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an chuyển Nhà nghỉ dưỡng 378 từ Cục Hậu cần về trực thuộc Phòng Hậu cần Công an tỉnh Khánh Hòa.

THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202309/cong-an-tinh-khanh-hoa-cong-bo-quyet-dinh-cua-bo-truong-bo-cong-an-va-quyet-dinh-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-kien-toan-to-chuc-bo-may-0dd4d2b/