Công an tham gia bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sáng nay (14/11), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cùng Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Quy chế nhằm tăng cường phối hợp trong công tác bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/11/103579.cand