Công an Tây Ninh: Tăng cường kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Năm 2023, lực lượng thanh tra Công an tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm, Công an tỉnh đã triển khai, hoàn thành 5 cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành và 1 cuộc kiểm tra thuộc 6 lĩnh vực đối với 55 đối tượng trong và ngoài ngành Công an. Qua thanh tra, kiểm tra, ngành kịp thời phát hiện thiếu sót, tồn tại trong các lĩnh vực công tác, đã đề nghị các đơn vị được thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh, khắc phục và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Công tác tiếp công dân được bảo đảm thực hiện đúng quy định, không có vụ việc đông người phức tạp xảy ra. Về công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về vấn đề nêu trên; tổ chức xác minh tài sản, thu nhập đối với 5 đồng chí và đã nhận được giải trình trung thực, đầy đủ, rõ ràng.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng năm 2024 của Công an tỉnh; thường xuyên kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Công an cấp xã để kịp thời chỉ đạo giải quyết đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở.

Minh Nhật

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/cong-an-tay-ninh-tang-cuong-kiem-tra-trach-nhiem-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-a169475.html