Công an phường Phương Liên: Đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Trong năm qua, công tác an ninh trật tự trên địa bàn đã được giữ vững, góp phần quan trọng giúp phường đạt được những kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh việc GPMB một số công trình trọng điểm"

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=127621