Công an Lạng Sơn: Ngăn chặn kịp thời hành vi buôn bán, vận chuyển vũ khí thô sơ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Vào hồi 21 giờ ngày 10-2, Công an tỉnh Lạng Sơn đã mật phục và bắt các đối tượng trong vụ buôn bán vận chuyển vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ tại khu vực Pác Luống, Tân Mỹ, Văn Lãng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140867&sub=67&top=40