Con vẹt xanh

Chúng ta làm nhiều cách để cha mẹ đỡ buồn, nhưng điều đơn giản nhất là: Hãy luôn bên cạnh cha mẹ khi có thể, và đây là một câu chuyện như vậy!

Mẹ già mòn mỏi chờ con về

Con vẹt xanh luôn bên mẹ