Cơn sóng ngầm mang tên 'cỏ Mỹ'

Cỏ Mỹ hay còn gọi là cỏ Canada là một dạng được coi là ở trong cơn sóng ngầm mới được một bộ phận giới trẻ hay dùng mà không biết mối nguy hại của nó.

Cơn sóng ngầm mang tên 'cỏ Mỹ' - Ảnh 1

Theo VTC