Con rùa “quái vật”

    Gốc

    (Vitinfo) - Khi được thả xuống ao 20 năm trước đây, nó mới chỉ là một con rùa bé tí. Nhưng sau hai thập kỉ ngấu nghiến hết những con vật sống trong ao, bao gồm vô số những con cá và vịt, nó đã phát triển thành một con quái vật to lớn.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenla/27828/default.aspx