Còn nhiều chỉ tiêu NV3

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thống kê số lượng hồ sơ xét tuyển NV2 vào các trường cuối ngày 9/9, có thể thấy các trường đều khá hài lòng. Số lượng hồ sơ vượt qua dự kiến của các trường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=93418