Con người với đại dương

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Mối liên kết chặt chẽ giữa con người với đại dương đã được các nhà khoa học chứng minh. Hơn một nửa dân số thế giới sống trên đất liền, cách bờ biển khoảng 100 km; chỉ 10% số dân sống trong phạm vi 10 km gần biển. Ở đâu con người cũng cảm nhận được âm thanh và mùi vị biển.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139993&sub=72&top=41