Con người có thể sống được 2 ngày nếu vô tình bị cá voi nuốt chửng?

Có nhiều tin đồn về việc con người có thể sống sót đến 2 ngày sau khi bị cá voi nuốt chửng. Tuy nhiên, với các nhà khoa học, đây là điều hoàn toàn bịa đặt.

Cát Lâm - Hoài Vỹ