Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế?

Xin luật sư cho hỏi nếu sau này tôi mất đi, đứa con ngoài giá thú của bản thân có được hưởng thừa kế tài sản không?

Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế? - Ảnh 1

Tôi có vợ và 2 con trai được pháp luật thừa nhận. Ngoài ra tôi còn có một người con ngoài giá thú với người yêu cũ.

Nếu sau này tôi chết, ngoài vợ và con hợp pháp, đứa trẻ ngoài giá thú có được hưởng thừa kế tài sản không?

Luật sư Trần Bình (Văn phòng luật sư Bảo Lâm, Đoàn luật sư TP Hà Nội) trả lời tư vấn cho độc giả Đức Long ở Quảng Ninh như sau:

Pháp luật Việt Nam không phân biệt con trong giá thú hay con ngoài giá thú. Do đó, chỉ cần chứng minh đứa trẻ ngoài giá thú là con của bạn thì sẽ được hưởng thừa kế như các con hợp pháp khác. Và đứa trẻ này cũng thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, con của bạn tại thời điểm chia di sản.

Trong trường hợp sau khi chia thừa kế mới chứng minh được con ngoài giá thú của mình thì việc chia thừa kế được giải quyết tại tòa án hoặc tái thẩm để giải quyết lại. Với những trường hợp này, việc thực hiện quyền thừa kế tương đối phức tạp.

Do vậy, nếu có con ngoài giá thú, bạn nên thực hiện ngay việc giám định, xác định con để làm chứng cứ cho việc chia thừa kế sau này.

Ngọc Diệp ghi