Cơn lốc giá hoành hành trên bàn ăn

TT - Giá lương thực, thực phẩm (gạo, thịt heo, gà...) vẫn trong "nhịp bước đều" và khả năng "cuộc diễu hành" của giá sẽ còn tiếp tục.