Con lắc và bình thông

    Gốc

    Sự ảm đạm từ thị trường chứng khoán Mỹ dường như đang là đám mây bao phủ lên sự ảm đạm của thị trường chứng khoán của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nguyên lý con lắc và bình thông về sự tác động liên lục địa giữa các thị trường từng phút, từng giờ đang ngày càng trở thành một nhân tố khiến các nhà làm chính sách và các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam không thể xem thường.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/1/83743.cand