Con hư tại... bố

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đang giờ nghỉ trưa, cả xóm náo loạn lên vì tiếng chân sầm sập, rồi tiếng hét: “Thằng Đạm đâu ra ngay. Không ông chém chết bây giờ! Đâu rồi, đâu rồi...”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=58878