Con hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND được miễn học phí

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo một Thông tư liên tịch vừa ban hành, con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập cũng sẽ được miễn học phí.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/4/112448.cand