Con gái “nam tính”

(Vitinfo) – Tự lâp, thích mạo hiểm, cạnh tranh và có nhiều tham vọng, những từ thường được dùng để miêu tả một đấng nam nhi thì giờ lại được sử dụng phổ biến cho các cô gái được sinh ra sau những năm 1980 ở Trung Quốc.