Con gái cần bảo vệ mình từ chiếc "then cài"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Màng trinh nằm trong âm đạo, tính từ ngoài vào chừng 2 - 3cm. Bất kì “ngoại vật” nào vượt qua khoảng cách này đều có thể làm rách màng trinh. “Kẻ lạ” đầu tiên rất dễ gây họa lại là “người quen” với các nữ chủ nhân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=55484