Con đường còn xa

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trong khi cơ sở hạ tầng còn chưa đủ tiêu chuẩn thì các nhà quản lý đã đề ra chương trình nông nghiệp công nghệ cao, dự tính sẽ triển khai từ năm 2010 đến 2020 với tổng kinh phí lên đến 3.138 tỉ đồng

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cntt/235923.asp