Còn đâu tư cách khởi kiện?

    Gốc

    HTX Đồng Tiến (Lạng Sơn) được thành lập từ năm 1959, hoạt động chủ yếu là sản xuất kinh doanh các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=16915