Còn chủ quan trong phòng dịch tại chợ truyền thống

    VNEWS
    64 liên quanGốc

    Việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét tại các chợ truyền thống hiện vẫn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/con-chu-quan-trong-phong-dich-tai-cho-truyen-thong