Con càng được cha chăm sóc sẽ càng giống cha

    Báo Kiến Thức
    Gốc

    - Dự báo từ học thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng "con càng được cha chăm sóc thì càng giống cha" đã được xác nhận qua cuộc nghiên cứu của Viện Khoa học Tiến hóa Montpellier (ISEM)

    Sự đầu tư của người cha trong việc chăm sóc và giáo dục con cái là yếu tố quyết định cho việc phát triển, trưởng thành và thậm chí ngay cả việc tỉ lệ tử vong của trẻ em. Cuộc nghiên cứu của nhóm ISEM, đã lần đầu tiên chứng minh sự quan tâm chăm sóc con cái của người cha phần nào ảnh hưởng bởi sự giống nhau cơ bản về di truyền. Cuộc nghiên cứu được thực hiện trên tổng số 30 gia đình có 2 con, thuộc vài ngôi làng ở Senegal. Những người mẹ sẽ trả lời một bản câu hỏi nhằm ước lượng mức độ về thời gian người cha đã dành để chăm sóc con, sự quan tâm, yêu thương và ngay cả tiền bạc họ cung cấp cho con. Qua đó, các nhà nghiên cứu sẽ xây dựng nên chỉ số đầu tư của người cha cho đứa con. Đồng thời, nhóm nghiên cứu sử dụng một nhóm người khác, không hề biết các gia đình này, để đánh giá mức độ giống nhau giữa con và cha qua nét mặt và mùi cơ thể. Ảnh của mỗi đứa trẻ sẽ được so sánh để tìm ra ảnh người cha trong số ba bức ảnh đàn ông. Và nhóm đánh giá sẽ so sánh mùi chiếc áo đã mặc của đứa trẻ với áo của người cha để lẫn với một áo người khác. Kết quả cho thấy chỉ số đầu tư của người cha càng cao thì chỉ số giống nhau giữa cha và con càng cao. Thanh Hồng (Science Daily)

    Nguồn Kiến Thức: http://bee.net.vn/channel/1994/2009/07/1713239/