Còn cán bộ lợi dụng chức trách gây khó, nhũng nhiễu dân

Vẫn còn một bộ phận cán bộ còn lợi dụng chức vụ trách nhiệm, yêu cầu nộp thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định của pháp luật, nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Đó là một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp (DN) năm 2016 sáng nay (7-11) với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và DN”.

Bộ trưởng Hà cho biết đến nay các lĩnh vực có liên quan nhiều đến người dân, DN đã cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cụ thể lĩnh vực quản lý đất đai giảm 30 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai. Giảm chín thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai; một số thủ tục con hoặc công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận đã được bãi bỏ.

Còn cán bộ lợi dụng chức trách gây khó, nhũng nhiễu dân - Ảnh 1

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buổi giao lưu trực tuyến với 63 tỉnh, thành cả nước.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Hà, thời gian qua thực hiện thủ tục giảm so với quy định trước đây, đặc biệt trong lĩnh vực khoáng sản đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hà cũng chỉ ra những hạn chế là chính sách hiện vẫn còn bất cập, chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp cơ chế thị trường và yêu cầu của quá trình hội nhập. Nhiều người dân và DN chưa nắm vững quy trình thủ tục dẫn đến chưa đến đúng nơi phải nộp hồ sơ hoặc phải bổ sung hồ sơ làm phát sinh chi phí.

“Ở một số cơ quan, một số địa phương còn một bộ phận cán bộ, công chức phục vụ trong lĩnh vực thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, còn lợi dụng chức trách nhiệm vụ, yêu cầu nộp thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định của pháp luật nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và DN trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính” - Bộ trưởng Hà thông tin.