Còn 3.600 lối đi tự mở qua đường sắt chưa được xóa bỏ

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai thực hiện Đề án đảm bảo trật tự An toàn Giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương lập hồ sơ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt. Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt theo kế hoạch, lộ trình được phê duyệt.

Bộ GTVT cũng đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Quyết định 358 nhằm xóa các lối đi tự mở qua đường sắt, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, bổ sung đầy đủ biển cảnh báo “Chú ý tàu hỏa”, thu hẹp các lối đi tự mở qua đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến 30/9/2022, đã xóa bỏ được 418 lối đi tự mở, còn lại hơn 3.600 lối đi.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/con-3600-loi-di-tu-mo-qua-duong-sat-chua-duoc-xoa-bo