Còn 130 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép

Theo báo cáo của Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại 130 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép tại 17 quận, huyện.

Còn 130 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép - Ảnh 1

Cơ quan chức năng kiểm tra một điểm giết mổ gia cầm.

Các quận, huyện vẫn chưa có chuyển biến tích cực trong công tác xử lý các điểm nóng kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trái phép trên địa bàn do mình quản lý. Việc kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trái phép không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch của cơ quan thú y tại một số địa phương diễn ra công khai, có chiều hướng gia tăng, bất chấp sự kiểm tra của các đoàn kiểm tra liên ngành của quận, huyện và thành phố.

Do đó, để giải quyết triệt để tình trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép và chủ động ngăn chặn không để dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn thành phố, UBND TP Hồ Chí Minh phê bình UBND các quận: 9, Bình Tân, Tân Phú và các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn trong công tác xử lý kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn vì để tồn tại nhiều điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép hoạt động tại địa phương.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu UBND các quận, huyện còn tồn tại điểm kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trái phép, tập trung triển khai các biện pháp hữu hiệu để xử lý và không để tái diễn tình trạng kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trái phép trên địa bàn, báo cáo kết quả cho UBND TP Hồ Chí Minh trước ngày 30-10-2016.

Thanh Tàu