Company of Heroes: Hai bên chiến tuyến

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Opposing Fronts là bản game độc lập với những chiến dịch hoàn toàn mới, người chơi không cần phải sở hữu bản Company of Heroes cũ để chơi những nhiệm vụ này.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2007/09/3B9ADECB