COM: Saigon Petro đăng ký mua 450,000 cp

(Vietstock) - Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TPHCM (Saigon Petro), cổ đông lớn của CTCP Vặt tư Xăng dầu (HOSE: COM) đã có công văn gửi Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về việc đăng ký lại số cổ phiếu COM thực hiện giao dịch mua là 450,000 cp.

Ngày 03/03, Saigon Petro đã đăng ký mua 500,000 cp, dự kiến nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3,465,960 cp, chiếm 24.5% vốn điều lệ tại COM. Tuy nhiên, nếu so với lượng cổ phiếu COM có quyền biểu quyết đang lưu hành (13,750,875 cp), tỷ lệ nắm giữ của Saigon Petro lên đến 25.2%. Trong trường hợp này, Saigon Petro phải chào mua công khai theo quy định của luật chứng khoán. Như vậy, để thuận tiện giao dịch, công ty này xin đăng ký lại số cổ phiếu COM thực hiện giao dịch mua là 450,000 cp. Dự kiến, số cổ phiếu Saigon Petro nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3,415,960 cp, chiếm 24.84% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.