Colombia: Farc lại bắt cóc sáu du khách

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Chính quyền Colombia cho biết các thành viên nhóm vũ trang Farc lại vừa bắt cóc sáu du khách trên bãi biển ở tỉnh Choco.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113834&sub=82&top=45