"Cởi trói” cho BHYT tự nguyện

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Như báo Kinh tế & Đô thị đưa tin, ngày 14/1, Thông tư số 14 của Liên Bộ Y tế-Tài chính về những quy định mới trong bảo hiểm y tế tự nguyện chính thức có hiệu lực, theo đó mọi cá nhân đều có thể tham gia loại hình bảo hiểm này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=37429