Coi chừng trẻ chậm nói nổi cáu!

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chậm nói ở trẻ là một trạng thái rối nhiễu tâm lý thường để lại nhiều hậu quả. Thường trẻ có trí tuệ phát triển bình thường, nhưng do không thể biểu hiện hay bộc lộ ra bằng ngôn ngữ thông thường, nên dẫn đến dễ cáu giận và căng thẳng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/3/8/229241.tno