Cởi áo cà sa

Cách đây 75 năm vào ngày 27/2/1947 tại chùa Cổ Lễ (Nam Định) làm lễ 'cởi áo cà sa' cho 27 nhà sư tham gia kháng chiến chống Pháp: 'đoàn nhà sư khoác áo cà sa, chân đất, đầu trần, tay cầm mũ vải, xếp hàng ba, cuối cùng là 2 ni cô Đàm Nhung và Đàm Lân'.

Đại tá Đinh Thế Hinh, nguyên là Đại Đức Thích Pháp Lữ. Ảnh do tác giả cung cấp.

Đại tá Đinh Thế Hinh, nguyên là Đại Đức Thích Pháp Lữ. Ảnh do tác giả cung cấp.

Trong cuộc kháng chiến nhà chùa tiếp tục phát nguyện cho 8 nhà sư khác.Trong số 35 nhà sư ra trận 12 người đã anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sỹ. Một số trở thành sỹ quan cao cấp trong quân đội, một số sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở lại chùa tiếp tục tu hành...

Chùa Cổ lễ. Ảnh do tác giả cung cấp.

Bài thơ đọc tại lễ phát nguyện năm ấy:

"Cởi áo cà sa khoác chiến bào

Tuốt gươm, bồng súng diệt binh đao

Ra đi quyết rửa thù cứu nước

Vì nghĩa quên thân, hiến máu đào"

Khi nghe bài phát nguyện trên, trước lúc nhập ngũ, sư nữ Đàm Thanh xúc động đã họa lại bài thơ trên: “Gậy thiền quét sạch loài xâm lược/Theo gót Trưng Vương tỏ nữ hào".

Trái tim người lính

Trần Tiến Bình

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/coi-ao-ca-sa-a15115.html