Coca-Cola Việt Nam và những con số biết nói

Đầu tư 1,4 triệu USD mỗi năm cho phát triển nguồn nhân lực, 5,5 triệu USD cho các hoạt động xã hội, 1,2 triệu USD cho vườn quốc gia Tràm Chim, 10 năm cung cấp nước sạch tới 62.000 người dân...

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Coca-Cola Việt Nam có rất nhiều con số biết nói như thế.

Coca-Cola Việt Nam và những con số biết nói - Ảnh 1

Với cam kết xây dựng cộng đồng phát triển bền vững, Coca-Cola luôn xây dựng các sáng kiến, chương trình trên mối quan hệ hợp tác công tư giữa doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức xã hội, nhằm phát huy tối đa sức mạnh cộng hưởng, hỗ trợ cho thành công của cộng đồng và góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Thu Hằng