Có vốn điều lệ lớn nhất trong số các ngân hàng TMCP Việt Nam

QĐND - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết: Đợt phát hành cổ phiếu bổ sung vừa qua của ngân hàng này đã phân phối được 598.782.376 cổ phiếu cho các cổ đông, chiếm 99,997% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán. Tổng số vốn phát sinh từ việc chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư là 17.305,29 cổ phiếu.

QĐND - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết: Đợt phát hành cổ phiếu bổ sung vừa qua của ngân hàng này đã phân phối được 598.782.376 cổ phiếu cho các cổ đông, chiếm 99,997% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán. Tổng số vốn phát sinh từ việc chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư là 17.305,29 cổ phiếu.

Theo VietinBank, đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012 đã thành công, VietinBank có vốn điều lệ mới là 26.217.545.370.000 đồng, chính thức trở thành Ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Bá Hoàng