Cổ tức cao, cổ phiếu vẫn rớt giá!

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Năm nay, nhiều công ty hy vọng mức cổ tức cao sẽ mang lại sự hấp dẫn cho cổ phiếu của mình. Nhưng thực tế, bất chấp mức cổ tức cao, giá cổ phiếu vẫn giảm đều.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081206232434.aspx