Có tuần, USD và yen Nhật tiếp tục tăng giá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Đồng yen Nhật tăng giá tuần thứ năm so với đồng euro trong USD cũng tăng giá so với 6 đồng tiền khác do suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng lún sâu vào suy thoái tăng sức hút đầu tư vào tiền tệ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114712