Cổ tích cô Ba ấp Ràng

30 tuổi, Thảo chỉ cao có sáu tấc rưỡi. Những khi trái gió trở trời, cơ thể lại đau nhức. Thậm chí những đoạn xương có thể tự gãy ra. Thế nhưng, xương gãy rồi lại lành. Bệnh rồi khỏi. Cô giáo nhỏ lại đi vào vào đời bằng chính nghị lực và trái tim nồng hậu của mình.